Beküldések
Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

A benyújtási folyamat részeként a szerzőknek ellenőrizniük kell, hogy kéziratuk megfelel-e az összes alábbi tételnek. A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beadványokat visszaküldhetik azoknak a szerzőknek, akik nem tartják be ezeket az irányelveket.

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

 • A beadvány egy eredeti mű, amelyet nem publikáltak máshol, és nem nyújtottak be más folyóiratba közlésre;
 • A beadvány megfelel a terjedelemre vonatkozó követelményeknek a kézirattípusra vonatkozóan, amely magában foglalja a cikkszöveget, hivatkozásokat, táblázatokat és ábrákat;
 • A beadvány az aktuális elméleti és empirikus irodalomra hivatkozik, beleértve a Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs (AJIA) folyóiratban megjelent releváns cikkeket;
 • A benyújtott közleményben szerepel a minta nagysága, a populáció, a konfidenciaintervallum és adott esetben a hatékonyság mértéke;
 • A beadvány négy kulcsszót tartalmaz;
 • A beadvány tartalmazza a címoldalon szereplő minden egyes szerző nevét, (külön kiemelve a levelező szerzőt), e-mail címét, intézményi, vagy szervezeti hovatartozását, doktori címét, rendfokozatát, ORCID, MTMT, SCOPUS ID azonosítóját a Szerzői útmutatóban meghatározott formátumban;
 • A benyújtott kézirat tartalmaz absztraktot, amely egyértelműen megfogalmazza, hogy a kézirat miért jelent új és demonstratívan jelentős előrelépést a tudományos kutatásban, és miért igazodik a folyóirat által kijelölt Cél, Módszertan, Megállapítások, Érték kulcsfontosságú elemeihez;
 • A benyújtott kéziratban található táblázatok, ábrák, képek és diagrammok tartalmaznak megnevezést és forrás megjelölést;
 • A Folyóirat kettős vak lektori folyamatot alkalmaz a kéziratok elbírása során;
 • A folyóirat semmilyen díjat nem számít fel a szerzőknek, beleértve többek között a cikkek feldolgozási díját (APC) vagy a beküldési díjakat;
 • A folyóirathoz tanulmányokat benyújtó szerzők elfogadják a következő feltételeket

  A Szerző a szerzői nyilatkozat benyújtásával és aláírásával kötelezettséget vállal a közlésre benyújtott cikk Belügyminisztérium, mint kiadó (továbbiakban: Kiadó) részére történő átadására, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a fent megjelölt cikket a Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs tudományos folyóiratban közzé tegye. A Szerző tudomásul veszi, hogy a közlésre benyújtott cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogokat az első közzétételt követően a szerzői nyilatkozatban foglalt feltételekkel illetik a Kiadót.

  A Szerző elfogadja, hogy a Kiadó a cikket oly módon teszi közzé, hogy a cikk felhasználási jogaira bármely harmadik fél számára az első közzétételt követően Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licencfeltételek az irányadók. A Kiadó szabadon elérhetővé és letölthetővé teszi a publikált cikket a Belügyi Szemle Open Journal Systems tudományos és lektorált folyóiratok kezelésére és szerkesztésére szolgáló szoftveralkalmazásban (továbbiakban: OJS rendszer) időbeli korlátozás nélkül. A Kiadó a publikált cikket nem hasznosítja kereskedelmi, vagy üzleti célra önállóan vagy a folyóirat egészére kiterjedő módon. A Kiadó a publikált cikket átalakíthatja tetszőleges elektronikus formátumba, a cikket számítógéppel elektronikus adathordozóra másolhatja. A Kiadó a publikált cikk közlési és felhasználási jogát megoszthatja bármely harmadik féllel, illetőleg e jogokat bármely harmadik féllel közösen gyakorolhatja, illetve, más nyelvre lefordíthatja a cikket. A Szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon sérelmét jelentő magatartások esetén. Gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyeket a fent megjelölt „CC BY-NC-ND 4.0” licencfeltételek lehetővé tesznek harmadik felek számára;

 • A kézirat megfelel az APA 7. kiadás nemzetközi hivatkozási szabályrendszer stilisztikai és bibliográfiai követelményeinek;
 • A Szerzői nyilatkozatot a letöltést, valamint a kitöltést követően a kézirattal együtt feltöltötték.

Részletes információk a Szerzői útmutatóban olvashatók!

Archiválási szabályzat

A hosszú távú megőrzés érdekében az összes közzétett metaadatot a Crossref adatbázisába letétbe helyezzük . A cikkeket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtári és Információs Központja archiválja:

Repozitóriumi szabályzat

A Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs a Sherpa Romeo rendszerben van indexelve, amely kereshető adatbázist biztosít a kiadók szerzői jogi és önarchiválási irányelveiről.

Adatvédelmi nyilatkozat

A folyóiratnál megadott nevek és email címek kizárólag a folyóiratnál ismertetett céllal lesznek felhasználva. Egyéb célokra, harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

A Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs (AJIA) Adatkezelési tájékoztatója itt olvasható.