A Kiadó

A KIADÓ

A Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs (AJIA), (nyomtatott ISSN 2062-9494 és online ISSN 2677-1632) kiadója Magyarország Kormányának Belügyminisztériuma. A Folyóirat Szerkesztőbizottságának elnöke a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára.

Magyarország Belügyminisztériuma elkötelezett a tudományos fejlődés, valamint a tudományos értékteremtés és az érték közvetítés érdekében. A Belügyminisztérium a belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munka elősegítése és támogatása érdekében jogszabályban rögzítette az erre vonatkozó iránymutatásokat. A Belügyminisztérium támogatja a magyar belügyi tudományos munka azon kutatói, alkotói, valamint tudományszervezői tevékenységeit, amelyek a belügyi szakterület gyakorlatával kapcsolatos új ismeretek szerzésére, meglévő ismeretek alkalmazására, fejlesztésére, továbbá a belügyi állomány képzettségi színvonalának emelésére irányul. Fő célkitűzés, hogy a tudományos élet szabadságát, ezen belül a tudományos kutatás szabadságát, továbbá a tudományos ismeretek megszerzésének és tanításának szabadságát biztosítani kell. A Belügyminisztérium kiemelten kezeli a nemzetközi tudományos térben végzett alkotómunka széles körben történő terjesztését. A kiadói feladatok egyik meghatározó eleme, hogy a megjelentetett tudományos eredményeket a nemzetközi tudományos térben kutató szakemberek is megismerhessék. Ennek érdekében a Belügyminisztérium rövidtávú célként tűzte ki a nemzetközi indexelő szervezetekhez történő csatlakozást.   

További információért látogasson el a Belügyminisztérium honlapjára: https://kormany.hu/belugyminiszterium