Célok és hatáskörök

A Folyóiratról

A Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs (AJIA) havonta megjelenő lektorált kiemelt tudományos kiadvány (nyomtatott ISSN 2062-9494 és online ISSN 2677-1632). Független, magyar és angol nyelvű folyóiratként igyekszünk aktívan beszélni a magyarországi és a nemzetközi jogi, közigazgatási, közbiztonsági, rendészeti és biztonsági kérdésekről.

Bátorítjuk a kutatókat, oktatókat és szakembereket, valamint vezetőket és döntéshozókat, hogy nyújtsák be kézirataikat a világ minden tájáról multidiszciplináris akadémiai területeken, beleértve a magyarországi és a nemzetközi összehasonlító felsőoktatást, állam- és jogtudományt, közigazgatást, közgazdaságtant, globális tanulmányokat, rendészeti és biztonsági tanulmányokat, pszichológiát, kriminológiát, szociológiát, nyelvészetet, valamint a szociális munkát.

Előnyben részesítjük azokat a beadványokat, amelyek új és bizonyíthatóan jelentős előrelépést jelentenek a terület és a kevéssé ismert régiók, országok, összefüggések vagy populációk alulkutatott vonatkozásai tekintetében. Előnyben részesítjük a többszerzős kutatásokat, amelyek társadalmilag konstruált határokon ívelnek át, valamint azokat az ösztöndíjakat, amelyek alulhasznosított elméletekre, módszertanokra és keretekre építenek.

Olyan "kutatási cikkeket", "kutatási összefoglalókat", "könyvismertetéseket" és "áttekintéseket" veszünk figyelembe, amelyek kvantitatív, kvalitatív és vegyes módszertani kutatási terveket alkalmaznak, megbízható adatgyűjtéssel és szigorú adatelemzéssel. A kvalitatív témájú beadványoknak az elméleti és empirikus szakirodalomban megalapozott fogalmi kereteket kell tartalmazniuk, beleértve a longitudinális, többszintű, útvonal-, hálózat- és téradat-elemzéseket. Leíró kutatások, programértékelések, szakirodalmi áttekintések, felmérések, intézményi kutatások és/vagy kis mintaszámú kutatások valószínűleg nem jöhetnek számításba. 

Olyan kvalitatív beadványokat vesszük figyelembe, amelyek a kvalitatív vagy poszt-kvalitatív kutatás kritikus, kialakulóban lévő vagy hagyományosabb műfajait használják fel. A kvalitatív beadványoknak tartalmazniuk kell az elméleti és empirikus irodalomra épülő fogalmi kereteket, és a szerzőket arra ösztönözzük, hogy reflektáljanak a kutatói álláspontokra.

Publikáljon velünk: A Belügyi Szemle/Academic Journal of Internal Affairs (AJIA) célja, hogy a magyarországi és a nemzetközi tudományos közösség által írt legértékesebb kutatásokat publikálja multidiszciplináris olvasóközönsége számára.

Magas rangú: A közlésre benyújtott kutatásoknak szigorú szakértői értékelésére kerül sor egy magas minőségű, nemzetközi fejlődési potenciált képviselő folyóiratban.

Világszerte: Több mint 1500 tudós és felsőoktatási szakember 25 országból küldött be és publikált cikkeket a folyóiratban az elmúlt 71 évben. A képviselt tudományterületekre és szakmai sajátosságainkra figyelemmel elsősorban magyar szakemberek találhatók szerzőként cikkeinkben, azonban az elmúlt évtized nemzetközi nyitásának köszönhetően kiemelten európai szerzők is megtiszteltek minket írásaikkal. Tudományos és szakmai kapcsolatrendszerünk fejlődését jól mutatja, hogy ázsiai és amerikai szakemberek is támogatják értékes véleményükkel, tudományos eredményeikkel szerkesztőbizottságunk munkáját.

Kétnyelvűség biztosítása : A folyóirat két nyelven (magyar és angol) jelenik meg havonta. Alapvető értéknek tekintjük a magyar nyelven történő publikálást. Azonban annak érdekében, hogy a nemzetközi tudományos térben is jelentős eredményeket érjünk el, valamint szerzőink szakmai és tudományos gondolatai korlátok nélkül eljussanak a magyar nyelvet nem beszélő olvasóinkhoz, ezért a havonta megjelenő hat magyar nyelvű publikáció közül kettőt angol nyelven is megjelentetünk, figyelemmel a nemzetközi tudományos értékekre.

„Elsőként online” közzététel: Célunk, hogy az új kéziratok benyújtását követő 90 napon belül meghozzuk a kezdeti döntéseket, az elfogadott kéziratokat pedig az elfogadástól számított 60 napon belül „Online First” formátumban közzétesszük.

Globális elérhetőség: A rangsorolás, a nyílt hozzáférés és az indexelés kombinációja az összes főbb tudományos adatbázisban növeli munkája felfedezhetőségét és idézhetőségét.