Szerkesztőség

A Szerkesztőség munkatársai:

Prof. dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, főszerkesztő, egyetemi magántanár 
Az állam- és jogtudomány kandidátusa. Közel negyven éve végez oktatói és tudományos tevékenységet a kriminológia, a büntetőjog, a rendészettudomány és ezek társtudományok területén.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012740&view=dataSheet
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4700-4757
E-mail: valer.danos@bm.gov.hu 

Dr. Szabó Csaba PhD r. alezredes, főszerkesztő-helyettes, egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktató, tantárgyjegyző.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595&view=dataSheet
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9573-2332
E-mail: csaba.szabo3@bm.gov.hu

Fazekas-Pátyodi Szandra, felelős szerkesztő, szakfordító 

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10061231&view=dataSheet
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-9801-962X
E-mail: szandra.patyodi@bm.gov.hu

Prof. dr. Boda József ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár, idegennyelvi szaklektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar volt dékánja.


MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10025823&view=dataSheet
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4010-896X
E-mail: boda.jozsef@uni-nke.hu

Dr. Németh Viktor PhD főmunkatárs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, egyetemi oktató, szakfelelős.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10062960&view=dataSheet
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1505-3933
E-mail: viktor.nemeth2@bm.gov.hu

Végh Zsuzsanna olvasószerkesztő

E-mail: zsuzsanna.vegh@bm.gov.hu

Luda Henrietta munkatárs

E-mail: henrietta.luda@bm.gov.hu

Baranyó Krisztina szerkesztőségi titkár

E-mail: krisztina.baranyo@bm.gov.hu