Belügyi Szemle

Aktuális szám

Évf. 72 szám 3 (2024)
Published 2024 April 3

A Belügyi Szemle rangos magyar tudományos folyóirat, amely 1953-as indulása óta a tudományos munkák terjesztésének egyik sarokköve lett. A magyar Belügyminisztérium által támogatott folyóirat kulcsfontosságú platformként szolgál az akadémikusok és kutatók számára, akik a legkülönbözőbb tudományágakra szakosodtak, beleértve a jogtudományt, az államtudományt, a kriminológiát, a rendészetet és a biztonságot. Az e területeken belüli szellemi fejlődés és párbeszéd előmozdítása iránti elkötelezettsége a Belügyi Szemlét a tudás és az innováció elismert forrásává tette, és jelentősen hozzájárul mind a nemzeti, mind a nemzetközi tudományos közösségek eredményeinek gyarapításához.

Tanulmányok

Barbara di Blasio (Szerző)
365-391
A keresztény hit szerepe a női fogvatartottak reintegrációjában
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp365-391
Melinda Leila Hezam (Szerző)
393-413
A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp393-413
Csaba Erdélyi (Szerző)
415-429
A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp415-429
Mihály Kovács (Szerző)
431-447
A művészet és a hit kapcsolódási lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp431-447
Andrea Domokos (Szerző)
449-459
Valláserkölcsi nevelés egykor és ma
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp449-459
Miklós Tihanyi, Máté Sivadó, Márta Fekete, Márta Miklósi (Szerző)
461-490
Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp461-490
Szilvia Köbel (Szerző)
491-500
A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp491-500
Melinda Leila Hezam (Szerző)
501-520
The role of religious education in tertiary crime prevention
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp501-520
Barbara Di Blasio (Szerző)
521-547
The role of Christian faith in the reintegration of female prisoners
PDF
DOI: https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i3.pp521-547
Az összes folyóiratszám megtekintése