A rendőri fellépéssel kapcsolatos panaszok rövid történeti áttekintése
PDF

Kulcsszavak

rendőrségi fellépés
jogorvoslat
panasz
Független Rendészeti Panasztestület

Hogyan kell idézni

A rendőri fellépéssel kapcsolatos panaszok rövid történeti áttekintése. (2024). Belügyi Szemle, 72(6), 1057-1068. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i6.pp1057-1068

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy röviden számba vegye, milyen jogorvoslati lehetőségek voltak és vannak a rendőri fellépést érintően az intézkedéssel érintettek részéről. A történeti visszatekintés az első „rendőrségről szóló” törvényig, 1840-ig nyúlik vissza.

Módszertan: A szerző a normatív szabályozás változásait mutatja be, néhány szakirodalmi forrásra történő utalással.

Megállapítások: Míg a 19. századi törvényi szabályok a jogorvoslat szabályait csak töredékesen, szűkszavúan rendezik, a népköztársasági időszakban lényegében eltűnik a jogorvoslati lehetőség. Érdemi szabályozás hazánkban a rendszerváltozás után alakul ki, melynek alapján a „panasz” nevű jogorvoslati kérelem benyújtására nyílt – és nyílik ma is – mód. 2008 és 2020 között működött a panaszeljárások lehetséges résztvevőjeként a Független Rendészeti Panasztestület, 2020 óta e szerv szerepét az alapvető jogok biztosa vette át. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az 1994-ben kialakított „hagyományos”, kétfokú panaszeljárás megszűnt volna, ez a lehetőség ma is igénybe vehető a panaszosok részéről.

Érték: A tanulmány röviden áttekinti a történeti szempontból jelentősebb jogorvoslati szabályokat, és kitér bizonyos jogalkotási problémákra is. További kutatási témákat jelenthetnek az összegzésben kifejtett gondolatok, például az ombudsmani hatáskör esetleges kiterjesztése a rendőrségen kívül más rendészeti szervekre is.

PDF

Hivatkozások

Balla Z. (2017). A rendészet és annak sajátos intézménye: a rendészeti panaszjog. In Takács P. (szerk.), Unitas multiplex. Ünnepi tanulmányok Szigeti Péter 65. születésnapjára (pp. 46–51). Gondolat Kiadó – SZE DFK.

Berkes L. (2010). Die Unabhängige Polizeibeschwerdekommission in Ungarn. Studere Rechtszeitschrift, (3), 47–51.

Buzás G. (2006). A rendőri intézkedések szabályozásának rövid története. Rendészeti Szemle, 54(9), 34–65.

Ernyes M. (2015). A rendvédelem jogi szabályozása a dualizmusban. In Boda J. & Parádi J. (Szerk.), Tanulmányok a XIX-XX. századi magyar állam rendvédelem-történetéből (pp. 89–126). SZBMRTT.

Erdős Á. (2022). A pénzügyi rendészet intézkedési joga. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Finszter G. (2018). Rendészettan. Dialóg Campus Kiadó.

Kovács A. Gy. (2009). Vannak-e a bepanaszolt rendőrnek alkotmányos jogai? Rendészeti Szemle, 57(9), 3–24.

Merkl Z. (2017). A panasz jogintézménye, a különböző eljárási szabályok alkalmazása. Belügyi Szemle, 65(1), 83–96. https://doi.org/10.38146/BSZ.2017.1.6

Parádi J. (Szerk.) (1996). A magyar rendvédelem története. Osiris Kiadó.

Sallai J. (2019). A magyar rendészet története. Rendőrség Tudományos Tanácsa.

Tihanyi M. (2020). Rendőri intézkedésekkel szembeni jogorvoslat, valamint a panasz és közérdekű bejelentés. In Ruzsonyi P. (Szerk.), Közbiztonság (pp. 483–501). Ludovika Egyetemi Kiadó.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Belügyi Szemle

Downloads

Download data is not yet available.