Egyes közlekedési szabályszegésekre vonatkozó közigazgatási bírságolási kérdések
PDF

Kulcsszavak

közigazgatás
szabálysértés
közigazgatási szaknkció
közlekedési közigazgatási bírság

Hogyan kell idézni

Egyes közlekedési szabályszegésekre vonatkozó közigazgatási bírságolási kérdések. (2024). Belügyi Szemle, 72(6), 987-1000. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i6.pp987-1000

Absztrakt

Cél: Az 1950-es évek közepén kialakult szabálysértési jog azt a jogpolitikai akaratot testesítette meg, mely szerint a közigazgatási anyagi jogi jogsértések ellen szabálysértési eljárásban kell eljárni. A jogpolitikai cél nem teljesült, a szabálysértési jog kialakulásával párhuzamosan az adott társadalmi törvényszerűségek felhajtó ereje „kitermelte” a közigazgatási jogi bírság intézményét. Ez a 21. század elejétől egyre inkább terjed – a jogalkotó nem ismert szándéka szerint –, jellemzően az objektív szankcionálás irányába fejlődik. Talán a legmarkánsabban a közlekedési szabályozásban. Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy a közigazgatási bírság egyes sajátosságát bemutassa a közlekedési szabályokra szűkítve. A közigazgatási szankciók közül azokat vizsgálja a szerző, amelyek a közúti közlekedési szabályok megsértése okán alkalmazandók a bírságoló hatóságok által. Igazolni próbálja, hogy a tárgyi jogban a jelenben szabályozott mentesülési okok, másrészt a helyszíni bírságolás szabályozása módosítást kíván.

Módszertan: A szerző szerint a cél akkor teljesíthető, ha a kodifikációs akarat magáévá teszi a fent megfogalmazott célokat. Ehhez a tanulmány módszertanának alapjául a vonatkozó jogi norma elemzését választotta, amelyből deduktíve érvényes állításokat tesz.

Megállapítások: A szabálysértési jogból a közigazgatási bírságolási jogba átemelt szabályszegések további kodifikációt igényelnek.

Érték: A tanulmány segítséget adhat a közigazgatási anyagi jogsértésekkel szembeni fellépés hatékonyabb jogi szabályozásához.

PDF

Hivatkozások

Balla Z. (2014). A rendészet kérdései. Belügyi Szemle, 62(10), 5–19.

Balla Z. (2023). A közigazgatás alapintézményei. Ludovika Egyetemi Kiadó.

Kis N. (2007). Közigazgatási szankciótan. In Gyurita E. R. (Szerk.), Közigazgatási jog III (pp. 23–115). Universitas-Győr Nonprofit Kft.

Lamm V. (2012). Jogi lexikon (átdolgozott kiadás). Wolters Kluwer.

Madarász T. (1995). A magyar államigazgatási jog alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Nagy M. (2012). Quo vadis Domine? Jogtudományi Közlöny, 67(5), 217–226.

Nagy M. (2019). A közigazgatás szankciórendszere. In Jakab A., Könczöl M., Menyhárd A. & Sulyok G. (Szerk.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat, rovatszerkesztő: Balázs István) (pp. 7–16).

Nagy M. (2018). Dogmatikai alibi megoldások – a közigazgatási szankciós törvényről. Jogtudományi Közlöny, 73(5), 252–259.

Skorka T. (2023). A szabálysértési törvény első évtizede. Szabálysértés kontra közigazgatási felelősség. Magyar Rendészet, 23(2), 201–220.

Skorka T. & Buzás G. (2022). A szabálysértési törvény első tíz éve konferencia tudományos előadásai dióhéjban. Magyar Rendészet, 22(10), 209–215.

Szilágyi P. (1990). A szankcionálás és a szankció a jogi felelősségi rendszerben. A jogi felelősség – és a szankciórendszer elméleti alapjai 23. ELTE Állam- és Jogtudományi Kar.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Belügyi Szemle

Downloads

Download data is not yet available.