Közfeladatot ellátó személy-e a pedagógus? Egy jogalkotási hiba margójára
PDF

Kulcsszavak

jogalkotás
jogértelmezés
közfeladat
pedagógus

Hogyan kell idézni

Közfeladatot ellátó személy-e a pedagógus? Egy jogalkotási hiba margójára. (2024). Belügyi Szemle, 72(6), 949-960. https://doi.org/10.38146/bsz-ajia.2024.v72.i6.pp949-960

Absztrakt

Cél: A tanulmány azt a törvényi módosítást mutatja be, amely alapján 2024. január 1-jétől vitathatóvá vált, hogy a pedagógusok közfeladatot ellátó személynek tekinthetők-e.

Módszertan: A tanulmány a logikai, rendszertani és történeti elemzéseket alkalmazza.

Megállapítások: A közfeladatot ellátó személy minősítése a magyar büntetőjogban nehézkesen szabályozott. Erre figyelemmel nehezen megállapítható, hogy mely személyek sorolhatók ebbe a körbe. A pedagógusok ugyanakkor, mivel az oktatói, nevelői munka alapvető nemzeti érték, attól függetlenül ide kell, hogy tartozzanak, hogy ezt más jogszabály explicit módon kimondja-e.

Érték: A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a bírói gyakorlatnak akkor is közfeladatot ellátó személynek indokolt tekintenie a pedagógusokat, ha volt egy olyan időszak 2024. január 01. és május 10. napja között, amikor a köznevelési törvény ezt explicit formában nem mondta ki.

PDF

Hivatkozások

Békés Á. (2005). Büntetőpolitika és jogbiztonság. Magyar Jog, 52(8), 479–484.

Gellér B. & Ambrus I. (2019). A magyar büntetőjog általános tanai I. ELTE Eötvös.

Nagy F. (2010). A magyar büntetőjog általános része. HVG ORAC.

Nagy L. T. (2011). A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak vizsgálata. Kriminológiai Közlemények, 48, 144–167.

Szomora Zs. (2009). A jogi tárgy funkciói és a jogtárgyharmonikus értelmezés. Bűnügyi Szemle, 2(2), 11–17.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Belügyi Szemle

Downloads

Download data is not yet available.